orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa


Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - Przydomowe oczyszczalnie ścieków


Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


 

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Autor: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-02-26 10:38:38 | Data modyfikacji: 2021-11-25 09:12:48.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-26 10:38:38
Data modyfikacji: 2021-11-25 09:12:48
Autor: Arkadiusz Bargiel
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl