orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Wykaz osób nowo zatrudnionych strona główna 

1. Izabela Grzesiak - Młodszy Referent w Wydziale Komunalnym, zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Arkadiusz Bargiel - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, zatrudniony w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

3. Janusz Zgoł - Podinspektor w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, zatrudniony w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
- Podinspektor - w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu, zatrudniony w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

4. Hanna Kadłubek - Inspektor w Wydziale Komunalnym, zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5. Jolanta Pomierska - Inspektor w Referacie Finansowym ds. Oświatowych, zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2021-09-24 12:32:38.

Zobacz:
 Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-24 12:32:38
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl