orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi strona główna 
Protokół konsultacji Nr 7/2022

Protokół konsultacji z dnia 23.06.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:15:33.
Konsultacje Nr 7/2022

Zarządzenie Nr VIII/122/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt. 3 lit. b) i c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach ...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 15:04:43 | Data modyfikacji: 2022-06-15 15:05:47.
Protokół konsultacji z dnia 02.06.2022 r.

Protokół konsultacji z dnia 02.06.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-06-02 13:37:59.
Konsultacje Nr 6/2022

Zarządzenie Nr VIII/102/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-25 13:50:35.
Protokół konsultacji z dnia 28.04.2022 r.

Protokół konsultacji z dnia 28.04.2022 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:09:33 | Data modyfikacji: 2022-04-28 13:10:53.
Konsultacje Nr 5/2022

Zarządzenie Nr VIII/65/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:03:01 | Data modyfikacji: 2022-04-19 13:06:57.
Protokół konsultacji z dnia 17.03.2022 r.

Protokół konsultacji z dnia 17.03.2022 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-17 09:35:10 | Data modyfikacji: 2022-03-17 09:36:35.
Konsultacje Nr 4/2022

Zarządzenie Nr VIII/36/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2022

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:08:42 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:12:32.
Protokół konsultacji Nr 3/2022

Protokół konsultacji z dnia 09.03.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-09 10:14:17.
Konsultacje Nr 3/2022

Zarządzenie Nr VIII/31/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Miasta Orzesze za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:45:10.
Protokół konsultacji Nr 2/2022

Protokół konsultacji z dnia 24.02.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-02-24 15:34:09.
Konsultacje Nr 2/2022

Zarządzenie Nr VIII/23/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego dla rolników i ich domowników do prowadzenia handlu w piątki i soboty

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-16 12:26:21.
Protokół konsultacji Nr 1/2022

Protokół konsultacji z dnia 26.01.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-27 13:20:11.
Konsultacje Nr 1/2022

Zarządzenie Nr VIII/5/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:08:40.

Zobacz:
 Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:08:40
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl