Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Orzesze  www.orzesze.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-03 09:23:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 09:21
Zakres działania
Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds.
Budownictwa w szczególności należy: 1.
Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zag  więcej >
2018-07-03 09:22:22

Dodanie informacji do działu:
Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 09:22
Dane teleadresowe
  więcej >
2018-07-03 09:21:58

Dodanie informacji do działu:
Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 09:21
Pracownicy
  więcej >
2018-07-03 09:21:30

Dodanie informacji do działu:
Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 09:21
Zakres działania
  więcej >
2018-07-03 08:49:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:14
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON Grzegorz
Potysz Inspektor - 1 et. 32 3248821 Anna
Kaliszewska Inspektor - 1 et. 32 3248821   więcej >
2018-07-03 08:48:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:14
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON Grzegorz
Potysz Inspektor - 1 et. 32 3248821 Anna
Kaliszewska Inspektor - 1 et. 32 3248821   więcej >
2018-07-03 08:47:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:15
Dane teleadresowe
telefon: 32 3248821fax: 32 3248826e-mail:
wbgign@orzesze.pl adres:Urząd Miejski OrzeszeReferat
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiul.Św.Wawrzy  więcej >
2018-07-03 08:45:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

Mariusz Porwolik
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:45
Aktualizacja 4, Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Orzesze - zarządzenie_VII_125_2018  więcej >
2018-07-03 08:45:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:14
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON Grzegorz
Potysz Podinspektor - 1 et. 32 3248821 Anna
Kaliszewska Specjalista - 1 et. 32 324882  więcej >
2018-07-03 08:44:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

Mariusz Porwolik
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:44
Dodano zarzadzenie_VII_125_2018.pdf  więcej >
2018-07-03 08:28:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Tomasz Szier
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:28
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPAD
Dodano Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi rok
2017r.pdf  więcej >
2018-07-03 08:27:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Tomasz Szier
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:27
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPAD
Usunięto Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi rok
2017r.pdf  więcej >
2018-07-03 08:17:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:05
Zakres działania
Do zakresu działania Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, w szczególności należy:"1.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o  więcej >
2018-07-03 08:15:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany w trakcie opracowania

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 11:35
Miejscowy plan zagospodarowani
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
w trakcie opracowania   L.p. Nr
Uchwałyo przystąpieniu do sporządz  więcej >
2018-07-03 08:15:16

Dodanie informacji do działu:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:15
Dane teleadresowe
  więcej >
2018-07-03 08:14:53

Dodanie informacji do działu:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Maroszek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:14
Pracownicy
  więcej >
2018-07-03 08:14:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska 2018-07-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:13
Obwieszczenie Burmistrza Miast
OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położ  więcej >
2018-07-03 08:13:29

Dodanie informacji do działu:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-03 08:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miast
OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położ  więcej >
2018-07-03 08:10:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany w trakcie opracowania

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 11:35
Miejscowy plan zagospodarowani
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
w trakcie opracowania   L.p. Nr
Uchwałyo przystąpieniu do sporządz  więcej >
2018-07-03 08:06:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany w trakcie opracowania

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 10:35
Miejscowy plan zagospodarowani
   Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego w trakcie
opracowania   L.p. Nr Uchwałyo
przystąpieniu do spo  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 15179
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>