orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Wybory Prezydenta RP 2020 r. strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020 r.

Pismo PKW dotyczące wyborów zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

Treść pisma

Treść uchwały nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Treść komunikatu

Dotyczy powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja dotycząca niepowołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego dotyczące Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść obwieszczenia

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2020r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Treść informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść obwieszczenia

INFORMACJA dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 18 marca 2020 r. o zmienionej siedzibie lokalu wyborczego nr 5 w Orzeszu
Treść informacji

POSTANOWIENIE Nr 12/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Orzesze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść postanowienia

POSTANOWIENIE Nr 11/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść postanowienia

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść komunikatu

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
Treść informacji

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
ZAŁĄCZNIKI:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji

Zarządzenie nr VIII/33/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zarządzenia

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:05:26 | Data modyfikacji: 2020-05-11 14:32:30.

Zobacz:
 Państwowa Komisja Wyborcza .  Informacje Urzędu .  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych . 
Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:05:26
Data modyfikacji: 2020-05-11 14:32:30
Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik

  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl