orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
REJESTRY I EWIDENCJEWykaz rejestrów strona główna 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
prowadzących działalność na terenie Miasta
Orzesze.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Opublikowane przez: Monika Starok | Autor: Karolina Przybyło | Data wprowadzenia: 2017-06-30 12:37:54 | Data modyfikacji: 2017-10-19 08:52:37.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych .  Rejestr Instytucji Kultury .  Rejestr żłobków . 
Data wprowadzenia: 2017-06-30 12:37:54
Data modyfikacji: 2017-10-19 08:52:37
Autor: Karolina Przybyło
Opublikowane przez: Monika Starok
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl