orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura zatrudnienia strona główna 

Struktura zatrudnienia

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim ogółem było zatrudnionych 94 pracowników, w tym 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, 1 osoba na urlopie rodzicielskim, 1 osoba na urlopie wychowawczym.

Na kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 20 osób.
Na stanowiskach urzędniczych - 69 osób.
Na stanowiskach obsługi – 5 osób.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Danuta Nóżka | Data wprowadzenia: 2017-01-19 08:50:14 | Data modyfikacji: 2017-01-19 08:51:35.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. w Urzędzie Miejskim ogółem było zatrudnionych 80 pracowników, łącznie z 5 osobami przebywającymi na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.

Na kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 18 osób.
Na stanowiskach urzędniczych - 58 osób.
Na stanowiskach obsługi – 4 osoby.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Elżbieta Goralczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-07 11:08:24 | Data modyfikacji: 2016-11-02 10:21:29.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. w Urzędzie Miejskim ogółem było zatrudnionych 80 pracowników, łącznie z 4 osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych, rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych.

Na kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 18 osób.
Na stanowiskach urzędniczych - 57 osób.
Na stanowiskach obsługi – 5 osób.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Elżbieta Goralczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-09 12:36:05 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:36:57.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w Urzędzie Miejskim ogółem było zatrudnionych 83 pracowników, łącznie z 5 osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, bezpłatnych i świadczeniach rehabilitacyjnych.

Na kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 19 osób.
Na stanowiskach urzędniczych - 59 osób.
Na stanowiskach obsługi – 5 osób.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Elżbieta Goralczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-27 13:17:55 | Data modyfikacji: 2014-03-27 13:19:36.
Data wprowadzenia: 2014-03-27 13:17:55
Data modyfikacji: 2014-03-27 13:19:36
Autor: Elżbieta Goralczyk
Opublikowane przez: Marzena Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl