orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników strona główna 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury

W 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2018r. do 29 lutego 2018r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT
lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018r.
b) od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2018

 

Opublikowane przez: Iwona Król | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:42:34 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:41:56.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:42:34
Data modyfikacji: 2018-01-11 14:41:56
Opublikowane przez: Iwona Król

  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl