orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników strona główna 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

                                               

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 W 2016 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:


a) od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.


b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2016.odt

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW.pdf

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Magdalena Wnęk | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:42:34 | Data modyfikacji: 2016-01-08 09:14:02.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:42:34
Data modyfikacji: 2016-01-08 09:14:02
Opublikowane przez: Magdalena Wnęk
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl